Ngân hàng - ATM

4,123 views
Thông tin, địa chỉ ngân hàng, máy rút tiền tự động trên địa bàn huyện Lâm Bình

1. ATM Agribank: Địa chỉ: Thôn Nà Khà, xã Lăng Can, huyện Lâm Bình (Trước cổng Kho bạc Nhà nước huyện Lâm Bình)

2. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Huyện Lâm Bình: Địa chỉ: Thôn Bản Chợ, xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình.