Bệnh viện - Trạm Y tế

4,416 views
Danh sách các cở sở Y tế huyện Lâm Bình

DANH SÁCH

CÁC CƠ SỞ Y TẾ HUYỆN LÂM BÌNH

------

 

 

TT

Tên đơn vị

Họ tên - Chức vụ

Địa chỉ

Số điện thoại

I

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN

Vũ Trọng Thành - Giám đốc

Thôn Bản Kè A,

xã Lăng Can

 

0968673768

1

Phòng khám đa khoa

Khu vực Thượng Lâm     

Triệu Thị Cẩm Vân – Bác sỹ đa khoa – Phụ trách

Thôn Nà Liềm,

xã Thượng Lâm

 

0167.467.9388

II

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN

- Ngô Văn Chiến - Giám đốc;

- Hứa Văn Kiên - Phó Giám đốc

Thôn Bản Khiển,

xã Lăng Can

- 0975.475.205

- 0968.131.205

III

TRẠM Y TẾ XÃ

 

 

 

1

Trạm y tế xã Thượng Lâm

Lộc Công Ngôi - Trưởng trạm

Thôn Nà Liềm,

xã Thượng Lâm

01654.180.003

2

Trạm y tế xã Khuôn Hà

Ma Văn Sằm - Trưởng trạm

Thôn Ka Nò,

Xã Khuôn Hà

01695.900.414

3

Trạm y tế xã Lăng Can

Nguyễn Văn Trình - Trưởng trạm

Thôn Bản Kè A,

Xã Lăng Can

01664.753.066

4

Trạm y tế xã Xuân Lập

 Nguyễn Khánh Toàn - Trưởng trạm

Thôn Lũng Giềng,

Xã Xuân Lập

0986.248.634

5

Trạm y tế xã Phúc Yên

Nguyễn Văn Dương - Trưởng trạm

Thôn Phiêng Mơ,

Xã Phúc Yên

01657.171.777

6

Trạm y tế xã Bình An

Đặng Thị Thơ - Trưởng trạm

Thôn Tống Pu,

Xã Bình An

0988.543.313

7

Trạm y tế xã Thổ Bình

Ma Công Lệnh - Trưởng trạm

Thôn Nà Cọn,

Xã Thổ Bình

0917.331.329

8

Trạm y tế xã Hồng Quang

Hoàng Văn Dẫn - Trưởng trạm

Thôn Nà Nghè,      xã Hồng Quang

0972.211.306