Các hãng Taxi - xe khách

2,636 views
Thông tin các tuyến xe khách đến huyện Lâm Bình
LỘ TRÌNH CÁC TUYẾN XE ĐẾN HUYỆN LÂM BÌNH
         
STT Tên nhà xe Lộ trình Giá vé Số điện thoại
1 Liên Loan Lăng Can (Lâm Bình) (05h15 ngày lẻ âm lịch) - Thượng Lâm - Na Hang - Chiêm Hóa - Tuyên Quang - Mỹ Đình (Hà Nội) (08h30 ngày Chẵn âm lịch) 170.000 0985.484.959
2 Trường Bích Lăng Can (Lâm Bình) (05h15 ngày chẵn âm lịch) - Thượng Lâm - Na Hang - Chiêm Hóa - Tuyên Quang - Mỹ Đình (Hà Nội) (08h30 ngày lẻ âm lịch) 170.000 0974.343.161
3 Hiếu Nga Na Hang (06h00 - Chiêm Hóa - Tuyên Quang - Mỹ Đình (Hà Nội) (15h00) 160.000 0982.599.904
0912.037.204
4 Bảo Yến
(Gường nằm)
Na Hang (06h45 - Chiêm Hóa - Tuyên Quang - Mỹ Đình (Hà Nội) (14h45) 140.000 Trực: 02073.81.81.66
02073.81.81.77
Theo xe: 0963.041.242
5 Bảo Yến
(Gường nằm)
Na Hang (11h00) - Chiêm Hóa - Tuyên Quang - Mỹ Đình (Hà Nội) (18h00) 140.000 Trực: 02073.81.81.66
02073.81.81.77
Theo xe: 0968.431.555
6 Bảo Yến
(Gường nằm)
Na Hang (15h00) - Chiêm Hóa - Tuyên Quang - Mỹ Đình (Hà Nội (07h00) 140.000 Trực: 02073.81.81.66
02073.81.81.77
Theo xe: 0968.725.445
7 Bảo Yến
(Gường nằm)
Na Hang (21h00) - Chiêm Hóa - Tuyên Quang - Mỹ Đình (Hà Nội) (10h30) 140.000 Trực: 02073.81.81.66
02073.81.81.77
Theo xe: 0968.439.195
8 Thanh Thì Thượng Lâm (05h45) - Lâm Bình - Bình An - Chiêm Hóa - Tuyên Quang - Thái Nguyên - Bác Ninh (19h30)   0965.479.974
9 Tuấn Tuyết  Xe 16 chỗ ngồi (Chạy Na Hang - Lâm Bình) 800.000 0985.588.399
10 Tuấn Tuyết  Xe 4 chỗ ngồi (Chạy Na Hang - Lâm Bình) 500.000 0985.588.399
11 Đức Duy  Lăng Can (Lâm Bình) (05h30) - Thượng Lâm - Na Hang - Chiêm Hóa - Tuyên Quang (11h30)  82.000 0969.553.587
12 Yến Mừng Thượng Lâm (6h00 và 6h30 sáng đi) - Lăng Can - Thổ Bình (Lâm Bình) - Chiêm  Hóa - Tuyên Quang (11h45 và 12h50 Tuyên quang về) 82.000

0868.114.555

0975.626.983

13 Tuấn Anh Phúc Yên (11h15) - Lăng Can (Lâm Bình) - Bình an - Chiêm Hóa - Tuyên Quang (4h35 sáng) 82.000 0981.722456
14 Tuấn Anh Lâm Bình (12h10) - Thượng Lâm - Na Hang - Chiêm hóa- Tuyên Quang (05h00 sáng) 82.000 0982.019.498
15 Lộc Hà  Lăng Can (Lâm Bình) (12h30) - Thượng Lâm - Na Hang - Chiêm Hóa - Tuyên Quang (6h00)  82.000 01655.188.222
16 Trọng Lộc  Lăng Can (Lâm Bình) (13h10) - Thượng Lâm - Na Hang - Chiêm Hóa - Tuyên Quang (5h25)  82.000 0989.896.425
17 Trung Nga Thượng Lâm (14h00) - Lăng Can (Lâm Bình)  - Thổ Bình - Chiêm hóa - Tuyên Quang 7h15)  82.000 0985.240.696
18 Sằm Sửu Thượng Lâm (05h05) - Lăng Can (Lâm Bình)  - Thổ Bình - Chiêm hóa - Tuyên Quang (15h45)  82.000 0961.145.289