Nội dung chương chương trình Lễ hội Lồng Tông và Ngày hội Văn hóa các dân tộc huyện Lâm Bình xuân Canh tý năm 2020.

1,886 views
Nội Dung Chương trình như sau:

 Lễ hội Lồng Tông và Ngày hội Văn hóa các dân tộc huyện Lâm Bình xuân Canh tý năm 2020.

 

Nội Dung Chương trình như sau:

 

1. Ngày 07/02/2020: Từ 19h00’

          Chương trình văn nghệ, trình diễn trang phục dân tộc; nghi lễ nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn.

2. Ngày 08/02/2020: Từ 07h00’:

          - Đón tiếp đại biểu;

          - Văn nghệ chào mừng;

          - Tuyên bố lý do; giới thiệu đại biểu;

          - Các nghi lễ truyền thống của Lễ Hội Lồng Tông;

          - Lãnh đạo huyện chúc phúc đầu xuân và đánh trống khai hội;

          - Lãnh đạo phát lộc;

          - Tung còn;

          - Các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi truyền thống ./.