Các dự án mời gọi đầu tư

Thanh niên Khuôn Hà khôi phục nghề thủ công truyền thống gắn với phát triển du lịch

Nghề thủ công truyền thống là một trong những đặc trưng của nông thôn Việt Nam, gắn với đời sống văn hóa của các cộng đồng dân cư...

Lời mời gọi từ Lâm Bình

Là huyện vùng cao, vùng sâu, xa của tỉnh Tuyên Quang, huyện Lâm Bình được thành lập theo Nghị quyết số 07-NQ/CP ngày 28/01/2011...
Tổng số: 2 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang