Thứ Bảy, ngày 3 tháng 6 năm 2023   |    Đăng nhập   |    Liên hệ
Album: Khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang" - Tác giả: Nhà báo Đinh Công Thuỷ